YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 34 trang 49 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 34 tr 49 sách GK Toán 8 Tập 2

Đố: Tìm sai lầm trong các "lời giải" sau:

a) Giải bất phương trình -2x > 23. Ta có:

-2x > 23 ⇔ x > 23 + 2 ⇔ x > 25.

Vậy nghiệm của bất phương trình là x > 25.

b) Giải bất phương trình \( - \frac{3}{7}x > 12\) . Ta có:

\(\begin{array}{l}
 - \frac{3}{7}x > 12 \Leftrightarrow \left( { - \frac{7}{3}} \right).\left( { - \frac{3}{7}x} \right) > \left( { - \frac{7}{3}} \right).12\\
 \Leftrightarrow x >  - 28
\end{array}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a

Sai lầm là coi -2 là hạng từ và chuyển vế hạng tử này trong khi -2 là một nhân tử.

Lời giải đúng:

-2x > 23

⇔ x < 23 : (-2) (chia cho số âm nên đổi chiều)

⇔ x < -11,5

Vậy nghiệm của bất phương trình là x < -11,5

Câu b

Sai lầm là nhân hai vế của bất phương trình với \( - \frac{7}{3} < 0\) mà không đổi chiều bất phương trình.

Lời giải đúng:

\(\begin{array}{l}
 - \frac{3}{7}x > 12 \Leftrightarrow \left( { - \frac{7}{3}} \right).\left( { - \frac{3}{7}x} \right) < \left( { - \frac{7}{3}} \right).12\\
 \Leftrightarrow x <  - 28
\end{array}\)

Vậy nghiệm của bất phương trình là x < -28

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34 trang 49 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON