ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 21 trang 47 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 21 tr 47 sách GK Toán 8 Tập 2

Giải thích sự tương đương sau:

a) \(x - 3 > 1 \Leftrightarrow x + 3 > 7\);

b) \(-x < 2 \Leftrightarrow 3x > -6\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

 \(x - 3 > 1 \Leftrightarrow x + 3 > 7\)

Hai bất phương trình tương đương vì cộng 6 vào cả hai vế.

Câu b:

 \(-x < 2 \Leftrightarrow 3x > -6\)

Hai bất phương trình tương đương vì nhân -3 vào cả hai vế và đổi dấu bất phương trình.

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21 trang 47 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1