YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 53 trang 57 SBT Toán 8 Tập 2

Giải bài 53 tr 57 sách BT Toán lớp 8 Tập 2

Với giá trị nào của x thì:

a. Giá trị phân thức \({{5 - 2x} \over 6}\) lớn hơn giá trị phân thức \({{5x - 2} \over 3}\) ?

b. Giá trị phân thức \({{1,5 - x} \over 5}\) nhỏ hơn giá trị phân thức \({{4x + 5} \over 2}\) ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

- Dựa vào điều kiện đề bài để lập bất đẳng thức tương ứng.

- Áp dụng quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân để giải bất phương trình vừa lập được ở trên.

Lời giải chi tiết

a. Ta có:

\(\eqalign{  & {{5 - 2x} \over 6} > {{5x - 2} \over 3}  \cr  &  \Leftrightarrow {{5 - 2x} \over 6}.6 > {{5x - 2} \over 3}.6  \cr  &  \Leftrightarrow 5 - 2x > 10x - 4  \cr  &  \Leftrightarrow  - 2x - 10x >  - 4 - 5  \cr  &  \Leftrightarrow  - 12x >  - 9  \cr  &  \Leftrightarrow x < {3 \over 4} \cr} \)

Vậy với \(x < {3 \over 4}\) thì giá trị phân thức \({{5 - 2x} \over 6}\) lớn hơn giá trị phân thức \({{5x - 2} \over 3}\)

b. Ta có:

\(\eqalign{  & {{1,5 - x} \over 5} < {{4x + 5} \over 2}  \cr  &  \Leftrightarrow {{1,5 - x} \over 5}.10 < {{4x + 5} \over 2}.10  \cr &  \Leftrightarrow 3 - 2x < 20x + 25  \cr  &  \Leftrightarrow  - 2x - 20 < 25 - 3  \cr  &  \Leftrightarrow  - 22x < 22  \cr &  \Leftrightarrow x >  - 1 \cr} \)

Vậy với $x >  - 1$ thì giá trị phân thức \({{1,5 - x} \over 5}\) nhỏ hơn giá trị phân thức \({{4x + 5} \over 2}\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 53 trang 57 SBT Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF