YOMEDIA

Tiếng Anh Lớp 8 Unit 1: My friend - Bạn của tôi

Bài giảng Unit 1 My friend của chương trình Tiếng Anh lớp 8 sau đây gồm các phần Getting started, Listen and Read, Speak, Listen, Read, Write, Language Focus và Vocabulary sẽ giúp các em ôn tập và chuẩn bị bài thật tốt. Bên cạnh đó HOC247 còn cung cấp thêm một số câu hỏi trắc nghiệm để các em luyện tập. Hệ thống hỏi đáp theo chủ đề về Bạn của tôi sẽ giúp các em phát triển thêm vốn từ và giải quyết nhiều câu hỏi khó một cách nhanh chóng 

Chủ đề Tiếng Anh 8

ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF