Tiếng Anh Lớp 8 Unit 1: My friend - Bạn của tôi

 • Unit 1: My friends - Getting Started

  Unit 1: My friends - Getting Started
  Bài học Getting Started Unit 1 Lớp 8 - My friend hướng dẫn các em làm quen với chủ đề bạn bè, thông qua nội dung về các hoạt động của nhóm bạn thường chơi với nhau.

  Xem chi tiết

 • Unit 1: My friends - Listen and Read

  Unit 1: My friends - Listen and Read
  Bài học Listen and Read Unit 1 Lớp 8 - My friend hướng dẫn các em nghe và thực hành đoạn hội thoại trong bài để lấy thông tin trả lời cho phần câu hỏi cho trước. 

  Xem chi tiết

 • Unit 1: My friends - Speak

  Unit 1: My friends - Speak
  Bài học Speak Unit 1 Lớp 8 - My friend hướng dẫn các em mô tả về ngoại hình của con người thông qua việc xây dựng đoạn hội thoại và sử dụng những tính từ gợi ý sẵn.

  Xem chi tiết

 • Unit 1: My friends - Listen

  Unit 1: My friends - Listen
  Bài học Listen Unit 1 Lớp 8 - My friend hướng dẫn các em nghe và điền vào những đoạn hội thoại với nội dung giới thiệu và cách đáp lại giới thiệu làm quen với bạn mới.

  Xem chi tiết

 • Unit 1: My friends- Read

  Unit 1: My friends- Read
  Bài học Read Unit 1 tiếng Anh lớp 8 - My friend hướng dẫn các em kỹ năng đọc hiểu với nội dung về bạn bè thông qua bài đọc giới thiệu về nhóm bạn của một bạn học sinh.

  11 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 1: My friends - Write

  Unit 1: My friends - Write
  Bài học Write Unit 1 lớp 8 - My friend hướng dẫn các em viết bài giới thiệu về bản thân hoặc về một người bạn hoặc người thân của mình.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 1: My friends - Language Focus

  Unit 1: My friends - Language Focus
  Bài học Language Focus Unit 1 lớp 8 - My friend giúp các em ôn tập điểm ngữ pháp về thì hiện tại đơn và học cấu trúc "enough" đi kèm với tính từ trong câu.

  8 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 1: My friend - Vocabulary

  Unit 1: My friend - Vocabulary
  Bài học Vocabulary Unit 1 lớp 8 -  My friend cung cấp cho các em toàn bộ từ vựng đã được phiên âm và có nghĩa rõ ràng. Hi vọng bài học tiện cho các em tra cứu và ghi nhớ trong quá trình học bài.

  7 trắc nghiệm

  Xem chi tiết