ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 19 trang 47 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 19 tr 47 sách GK Toán 8 Tập 2

Giải các bất phương trình theo quy tắc chuyển vế:

a) \(x - 5 > 3\)​;                   b) \(x - 2x < -2x + 4\);

c) \(-3x > -4x + 2\);             d) \(8x + 2 < 7x - 1\).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

\(x - 5 > 3 \Leftrightarrow x > 5 + 3 \Leftrightarrow x > 8\)

Vậy nghiệm của bất phương trình là x > 8

Câu b:

\(x - 2x < -2x + 4 \Leftrightarrow x - 2x + 2x < 4 \Leftrightarrow x < 4\)

 Vậy nghiệm của bất phương trình là x < 4

Câu c:

\(-3x > -4x + 2 \Leftrightarrow -3x + 4x > 2 \Leftrightarrow x > 2\)

 Vậy nghiệm của bất phương trình là x > 2

Câu d:

\(8x + 2 < 7x - 1 \Leftrightarrow 8x - 7x < -1 -2 \Leftrightarrow x < -3\)

Vậy nghiệm của bất phương trình là x < -3

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19 trang 47 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1