Bài tập 19 trang 47 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 19 tr 47 sách GK Toán 8 Tập 2

Giải các bất phương trình theo quy tắc chuyển vế:

a) \(x - 5 > 3\)​;                   b) \(x - 2x < -2x + 4\);

c) \(-3x > -4x + 2\);             d) \(8x + 2 < 7x - 1\).

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

\(x - 5 > 3 \Leftrightarrow x > 5 + 3 \Leftrightarrow x > 8\)

Vậy nghiệm của bất phương trình là x > 8

Câu b:

\(x - 2x < -2x + 4 \Leftrightarrow x - 2x + 2x < 4 \Leftrightarrow x < 4\)

 Vậy nghiệm của bất phương trình là x < 4

Câu c:

\(-3x > -4x + 2 \Leftrightarrow -3x + 4x > 2 \Leftrightarrow x > 2\)

 Vậy nghiệm của bất phương trình là x > 2

Câu d:

\(8x + 2 < 7x - 1 \Leftrightarrow 8x - 7x < -1 -2 \Leftrightarrow x < -3\)

Vậy nghiệm của bất phương trình là x < -3

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19 trang 47 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 19 trang 47 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Chọn câu đúng. Tập nghiệm của bất phương trình \(1 - 3{\rm{x}} \ge {\rm{2 - x}}\) là

  • A. \(S = \left\{ {x \in R|x \ge \frac{1}{2}} \right\}\)
  • B. \(S = \left\{ {x \in R|x \ge \frac{-1}{2}} \right\}\)
  • C. \(S = \left\{ {x \in R|x \le  - \frac{1}{2}} \right\}\)
  • D. \(S = \left\{ {x \in R|x \le \frac{1}{2}} \right\}\)

Được đề xuất cho bạn