YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 50 trang 57 SBT Toán 8 Tập 2

Giải bài 50 tr 57 sách BT Toán lớp 8 Tập 2

Viết bất phương trình bậc nhất một ẩn có tập nghiệm biểu diễn bởi hình vẽ sau (h.2)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

- Quan sát hình vẽ để tìm bất phương trình biểu diễn tập nghiệm.

- Từ đó có thể chọn bất phương trình bậc nhất tương đương với bất phương trình vừa tìm được ở trên.

Lời giải chi tiết

a) Từ hình vẽ ta có bất phương trình \(x \ge 4.\)

Ta chọn bất phương trình bậc nhất tương đương với bất phương trình \(x \ge 4.\)

Vậy ta có thể chọn \(x \ge 4\) hoặc \(2x - 8 \ge 0\),...

b) Từ hình vẽ ta có bất phương trình \(x <5.\)

Ta chọn bất phương trình bậc nhất tương đương với bất phương trình \(x < 5.\)

Vậy ta có thể chọn \(x <5\) hoặc \(x-5 < 0,2x<10,\)...

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 50 trang 57 SBT Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF