YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 46 trang 57 SBT Toán 8 Tập 2

Giải bài 46 tr 57 sách BT Toán lớp 8 Tập 2

Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm của chúng trên trục số:

a. \(2x - 4 < 0\)

b. \(3x + 9 > 0\)

c. \( - x + 3 < 0\)

d. \( - 3x + 12 > 0\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Giải các bất phương trình bằng cách áp dụng qui tắc chuyển vế: Khi chuyển một hạng tử của bất phương trình từ vế này sang vế kia ta đổi dấu hạng tử đó. Sau đó áp dụng qui tắc biểu diễn tập nghiệm trên trục số.

Lời giải chi tiết

a. Ta có :

\(2x - 4 < 0 \Leftrightarrow 2x < 4 \Leftrightarrow x < 2\)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: \(S={\rm{\{ }}x|\,\,x < 2\}.\)

b. Ta có :

\(3x + 9 > 0 \Leftrightarrow 3x >  - 9 \Leftrightarrow x >  - 3\)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: \(S={\rm{\{ }}x|\,\,x >  - 3\}. \)

c. Ta có :

\( - x + 3 < 0 \Leftrightarrow  - x <  - 3 \Leftrightarrow x > 3\)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: \(S={\rm{\{ }}x|\,\,x > 3\}. \)

d. Ta có :

\( - 3x + 12 > 0 \Leftrightarrow  - 3x >  - 12 \) \(\Leftrightarrow x < 4\)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: \(S = {\rm{\{ }}x|\,\,x < 4\}. \)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 46 trang 57 SBT Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF