ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 27 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 27 tr 48 sách GK Toán 8 Tập 2

Đố. Kiểm tra xem giá trị x = -2 có là nghiệm của bất phương trình sau không:

a) \(x + 2x^2 - 3x^3 + 4x^4 - 5 < 2x^2 - 3x^3 + 4x^4 - 6\)

b) \((-0,001)x > 0,003.\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

 x + 2x2 – 3x3 + 4x - 5 < 2x2 – 3x3 + 4x4 - 6

⇔ x < -1

Thay x = -2; -2 < -1 (khẳng định đúng)

Vậy x = -2 là nghiệm của bất phương trình

Câu b:

(-0,001)x > 0,003 ⇔ x < -3

Thay x = -2; -2 < -3 (khẳng định sai)

Vậy x = -2 không là nghiệm của bất phương trình

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 27 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1