Bài tập 29 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 29 tr 48 sách GK Toán 8 Tập 2

Tìm x sao cho:

a) Giá trị của biểu thức 2x - 5 không âm.

b) Giá trị của biểu thức -3x không lớn hơn giá trị của biểu thức -7x + 5.

Lưu ý:

- không âm tức là ≥ 0

- không lớn hơn tức là ≤ 0

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Giá trị biểu thức không âm khi:

\(2x-5\geq 0\Leftrightarrow 2x\geq 5\)
\(\Leftrightarrow x\geq \frac{5}{2}\)

Vậy để 2x - 5 không âm thì \(x\geq \frac{5}{2}\)

Câu b:

Giá trị biểu thức -3x không lớn hơn giá trị của biểu thức \(-7x + 5\) khi: \(-3x\leq -7x+5\)

\(\Leftrightarrow -3x+7x\leq 5\Leftrightarrow 4x\leq 5\Leftrightarrow x\leq \frac{5}{4}\)

Vậy để giá trị của -3x không lớn hơn giá trị của \(-7x+5\) thì \(x\leq \frac{5}{4}\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 29 trang 48 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Tìm x để \(P = \frac{{x - 3}}{{x + 1}}\) có giá trị lớn hơn 1

  • A. x > 1
  • B. x < 1
  • C. x > -1
  • D. x < -1

Được đề xuất cho bạn