YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 59 trang 58 SBT Toán 8 Tập 2

Giải bài 59 tr 58 sách BT Toán lớp 8 Tập 2

Tìm số nguyên x lớn nhất thỏa mãn mỗi bất phương trình sau:

a. \(5,2 + 0,3x <  - 0,5\)

b. \(1,2 - \left( {2,1 - 0,2x} \right) < 4,4\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

- Áp dụng quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân để giải bất phương trình đã cho.

- Dựa vào nghiệm của bất phương trình để tìm số nguyên \(x\) lớn nhất thỏa mãn bất phương trình đã cho.

Lời giải chi tiết

a. Ta có:

\(\eqalign{  & 5,2 + 0,3x <  - 0,5  \cr  &  \Leftrightarrow 0,3x <  - 0,5 - 5,2  \cr  &  \Leftrightarrow 0,3x <  - 5,7  \cr  &  \Leftrightarrow x <  - 19 \cr} \)

Vậy số nguyên lớn nhất cần tìm là -20

b. Ta có:

\(\eqalign{  & 1,2 - \left( {2,1 - 0,2x} \right) < 4,4  \cr  &  \Leftrightarrow 1,2 - 2,1 + 0,2x < 4,4  \cr  &  \Leftrightarrow 0,2x < 4,4 - 1,2 + 2,1  \cr  &  \Leftrightarrow 0,2x < 5,3  \cr  &  \Leftrightarrow x < {{53} \over 2} \cr} \)

Vậy số nguyên lớn nhất thỏa mãn điều kiện là số 26

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 59 trang 58 SBT Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF