YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 63 trang 58 SBT Toán 8 Tập 2

Giải bài 63 tr 58 sách BT Toán lớp 8 Tập 2

Giải các bất phương trình:

a. \({{1 - 2x} \over 4} - 2 < {{1 - 5x} \over 8}\)

b. \({{x - 1} \over 4} - 1 > {{x + 1} \over 3} + 8\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

*) Áp dụng qui tắc chuyển vế: Khi chuyển một hạng tử của bất phương trình từ vế này sang vế kia ta đổi dấu hạng tử đó.

 *) Áp dụng qui tắc nhân với một số : 

Khi nhân hai vế của bất phương trình với cùng một số khác \(0\), ta phải :

- Giữ nguyên chiều bất phương trình nếu số đó dương.

- Đổi chiều bất phương trình nếu số đó âm.

Lời giải chi tiết

a. Ta có:

\(\eqalign{  & {{1 - 2x} \over 4} - 2 < {{1 - 5x} \over 8}  \cr  &  \Leftrightarrow {{1 - 2x} \over 4}.8 - 2.8 < {{1 - 5x} \over 8}.8  \cr  &  \Leftrightarrow 2 - 4x - 16 < 1 - 5x  \cr  &  \Leftrightarrow  - 4x + 5x < 1 - 2 + 16  \cr  &  \Leftrightarrow x < 15 \cr} \)

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: \(\left\{ {x|x < 15} \right\}\)

b. Ta có:

\(\eqalign{  & {{x - 1} \over 4} - 1 > {{x + 1} \over 3} + 8  \cr  &  \Leftrightarrow {{x - 1} \over 4}.12 - 1.12 > {{x + 1} \over 3}.12 + 8.12  \cr  &  \Leftrightarrow 3x - 3 - 12 > 4x + 4 + 96  \cr  &  \Leftrightarrow 3x - 4x > 4 + 96 + 3 + 12  \cr  &  \Leftrightarrow  - x > 115  \cr  &  \Leftrightarrow x <  - 115 \cr} \)

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: \(\left\{ {x|x <  - 115} \right\}\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 63 trang 58 SBT Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF