ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 32 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 32 tr 48 sách GK Toán 8 Tập 2

Giải các bất phương trình:

a) 8x + 3(x + 1) > 5x - (2x - 6)

b) 2x(6x - 1) > (3x - 2)(4x + 3)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a

8x + 3(x + 1) > 5x – (2x – 6)

⇔ 8x + 3x + 3 > 5x – 2x + 6

⇔ 8x + 3x – 5x + 2x > 6 – 3 (Chuyển vế, đổi dấu)

⇔ 8x > 3

\( \Leftrightarrow x > \frac{3}{8}\) (Chia cả hai vế cho 8 > 0, BPT không đổi chiều)

Vậy bất phương trình có nghiệm \(x > \frac{3}{8}\)

Câu b

2x(6x – 1) > (3x – 2)(4x + 3)

⇔ 12x2 – 2x > 12x2 – 8x + 9x – 6

⇔ 12x2 – 2x – 12x2 + 8x – 9x > -6 (Chuyển vế, đổi dấu)

⇔ -3x > -6

⇔ x < 2 (Chia cả hai vế cho -3 < 0, BPT đổi chiều)

Vậy bất phương trình có nghiệm x < 2.

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Ban Mai

  giải bất pt;

  a)\(\dfrac{x+3}{2011}+\dfrac{x+1}{2013}\ge\dfrac{x+10}{2004}+\dfrac{x+13}{2001}\)

  b) (x-5)(x-9)>0

  c)\(\dfrac{x-5}{x-8}>2\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  thu hảo

  Chứng minh rằng :  m2+n2+2 > 2 (m+n)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1