YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 25 trang 47 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 25 tr 47 sách GK Toán 8 Tập 2

Giải các bất phương trình:

a) \(\frac{2}{3}x > -6\);             b) \(-\frac{5}{6}x < 20\);

c) \(3 - \frac{1}{4}x > 2\);          d) \(5-\frac{1}{3}x > 2\).

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

 2/3x > -6 ⇔ x > (-6) : 2/3 ⇔ x > -9

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x > -9

Câu b:

 -5/6x < 20 ⇔ x > 20 : (-5/6) ⇔ x > -24

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x > -24

Câu c:

3 - 1/4x > 2 ⇔ -1/4x > -1 ⇔ x < (-1) : (-1/4) ⇔ x < 4

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x < 4

Câu d:

5 - 1/3x > 2 ⇔ - 1/3x > -3 ⇔ x < (-3) : (-1/3) ⇔ x < 9

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x < 9

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25 trang 47 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 23 trang 47 SGK Toán 8 Tập 2

Bài tập 24 trang 47 SGK Toán 8 Tập 2

Bài tập 26 trang 47 SGK Toán 8 Tập 2

Bài tập 27 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2

Bài tập 28 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2

Bài tập 29 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2

Bài tập 30 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2

Bài tập 31 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2

Bài tập 32 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2

Bài tập 33 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2

Bài tập 34 trang 49 SGK Toán 8 Tập 2

Bài tập 40 trang 56 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 41 trang 56 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 42 trang 56 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 43 trang 56 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 44 trang 56 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 45 trang 56 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 46 trang 57 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 47 trang 57 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 48 trang 57 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 49 trang 57 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 50 trang 57 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 51 trang 57 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 52 trang 57 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 53 trang 57 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 54 trang 58 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 55 trang 58 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 56 trang 58 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 57 trang 58 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 58 trang 58 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 59 trang 58 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 60 trang 58 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 61 trang 58 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 62 trang 58 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 63 trang 58 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 64 trang 58 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 4.1 trang 59 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 4.2 trang 59 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 4.3 trang 59 SBT Toán 8 Tập 2

Bài tập 4.4 trang 59 SBT Toán 8 Tập 2

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON