RANDOM

Bài tập 25 trang 47 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 25 tr 47 sách GK Toán 8 Tập 2

Giải các bất phương trình:

a) \(\frac{2}{3}x > -6\);             b) \(-\frac{5}{6}x < 20\);

c) \(3 - \frac{1}{4}x > 2\);          d) \(5-\frac{1}{3}x > 2\).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

 x > -6 ⇔ x > (-6) :  ⇔ x > -9

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x > -9

Câu b:

 x < 20 ⇔ x > 20 : () ⇔ x > -24

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x > -24

Câu c:

3 - x > 2 ⇔ -x > -1 ⇔ x < (-1) : (-) ⇔ x < 4

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x < 4

Câu d:

5 - x > 2 ⇔ - x > -3 ⇔ x < (-3) : (-) ⇔ x < 9

 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x < 9

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25 trang 47 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

 

RANDOM