Bài tập 28 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 28 tr 48 sách GK Toán 8 Tập 2

Cho bất phương trình x2 > 0.

a) Chứng tỏ x = 2, x = -3 là nghiệm của bất phương trình đã cho.

b) Có phải mọi giá trị của ẩn x đều là nghiệm của bất phương trình đã cho hay không?

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Thay x = 2 vào bất phương trình ta được:

22 > 0 ⇔ 4 > 0 (đúng)

Thay x = -3 vào bất phương trình ta được:

(-3)2 > 0 ⇔ 9 > 0 (đúng)

Vậy x = 2, x = -3 là nghiệm của bất phương trình đã cho.

Câu b:

 Với x = 0 thì bất phương trình trở thành:

02 > 0 ⇔ 0 > 0 (sai)

Vậy không phải mọi giá trị của ẩn đều là nghiệm của bất phương trình.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 28 trang 48 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Với điều kiệm nào của x thì biểu thức \(A = \frac{{2x - 4}}{{3 - x}}\) nhận giá trị âm

  • A. x < -2 
  • B. x < 2 hoặc x > 3
  • C. x > 2
  • D. 2 < x < 3

Được đề xuất cho bạn