ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 30 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 30 tr 48 sách GK Toán 8 Tập 2

Một người có số tiền không quá 70000 đồng gồm 15 tờ giấy bạc với hai loại mệnh giá: loại 2000 đồng và loại 5000 đồng. Hỏi người đó có bao nhiêu tờ giấy bạc loại 5000 đồng?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Hướng dẫn giải chi tiết bài 30:

Gọi x là số tờ giấy bạc loại 5000 đồng.

Số tờ giấy bạc loại 2000 đồng là 15 - x (⇒ điều kiện 0 < x < 15; nguyên)

Vì số tiền không quá 70000 nên:

\(5000x+2000(15-x)\leq 70000\)

\(\Leftrightarrow 5000x+30000-2000x\leq 70000\)

\(\Leftrightarrow 3000x\leq 40000\)

\(\Leftrightarrow x\leq \frac{40}{3}\)

Vì x là số nguyên dương nên x có thể là số nguyên dương từ 1 đến 13. Hay x có thể nhận các giá trị là {1; 2; 3; ...; 13}

Vậy số tờ giấy bạc loại 5000 đồng người ấy có thể có là các số nguyên dương thỏa mãn \(1 \leq x \leq 13\).

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30 trang 48 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1