YOMEDIA
NONE

Bài tập 4.2 trang 59 SBT Toán 8 Tập 2

Giải bài 4.2 tr 59 sách BT Toán lớp 8 Tập 2

Khoanh tròn vào chữ cái trước hình đúng.

Bất phương trình bậc nhất \(2x – 1 > 1\) có tập nghiệm biểu diễn bởi hình vẽ sau:

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

- Áp dụng quy tắc chuyển vế để giải bất phương trình đã cho : Khi chuyển một hạng tử của bất phương trình từ vế này sang vế kia ta đổi dấu hạng tử đó.

- Áp dụng qui tắc biểu diễn tập nghiệm trên trục số để xác định hình biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình đã cho.

Lời giải chi tiết

Ta có :

\(\eqalign{
& 2x - 1 > 1 \cr 
& \Leftrightarrow 2x > 1 + 1 \cr 
& \Leftrightarrow 2x > 2 \cr 
& \Leftrightarrow x > 1 \cr} \)

Vậy bất phương trình bậc nhất \(2x\, – 1 > 1\) có tập nghiệm biểu diễn bởi hình B.

Chọn B

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.2 trang 59 SBT Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF