YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 54 trang 48 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 54 tr 48 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Kiển tra xem:

a) \(x = \frac{1}{{10}}\) có phải là nghiệm của đa thức \(P\left( x \right) = 5{\rm{x}} + \frac{1}{2}\) không

b) Mỗi số x=1; x=3 có phải là nghiệm của đa thức \(Q\left( x \right) = {x^2} - 4{\rm{x}} + 3\) không 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Với \(P\left( x \right) = 5{\rm{x}} + \frac{1}{2}\)

Thế \(x = \frac{1}{{10}}\) vào đa thức \(P\left( x \right) = 5{\rm{x}} + \frac{1}{2}\) ta được:

\(P\left( {\frac{1}{{10}}} \right) = 5.\frac{1}{{10}} + \frac{1}{2} = 1\)

Vậy \(x = \frac{1}{{10}}\) không là nghiệm của đa thức \(P\left( {\frac{1}{{10}}} \right) = 5.\frac{1}{{10}} + \frac{1}{2} = 1\)

b) Với \(Q\left( x \right) = {x^2} - 4{\rm{x}} + 3\)

Thế x=1 vào Q(x), ta được: \(Q\left( 1 \right) = {1^2} - 4.1 + 3 = 0\)

Vậy x=1 là nghiệm của đa thức \(Q\left( x \right) = {x^2} - 4{\rm{x}} + 3\)

Thế x=3 vào Q(x), ta được: \(Q\left( 3 \right) = {3^2} - 4.3 + 3 = 0\)

Vậy x=3 là nghiệm của đa thức ​\(Q\left( x \right) = {x^2} - 4{\rm{x}} + 3\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 54 trang 48 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON