Bài tập 54 trang 48 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 54 tr 48 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Kiển tra xem:

a) \(x = \frac{1}{{10}}\) có phải là nghiệm của đa thức \(P\left( x \right) = 5{\rm{x}} + \frac{1}{2}\) không

b) Mỗi số x=1; x=3 có phải là nghiệm của đa thức \(Q\left( x \right) = {x^2} - 4{\rm{x}} + 3\) không 

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Với \(P\left( x \right) = 5{\rm{x}} + \frac{1}{2}\)

Thế \(x = \frac{1}{{10}}\) vào đa thức \(P\left( x \right) = 5{\rm{x}} + \frac{1}{2}\) ta được:

\(P\left( {\frac{1}{{10}}} \right) = 5.\frac{1}{{10}} + \frac{1}{2} = 1\)

Vậy \(x = \frac{1}{{10}}\) không là nghiệm của đa thức \(P\left( {\frac{1}{{10}}} \right) = 5.\frac{1}{{10}} + \frac{1}{2} = 1\)

b) Với \(Q\left( x \right) = {x^2} - 4{\rm{x}} + 3\)

Thế x=1 vào Q(x), ta được: \(Q\left( 1 \right) = {1^2} - 4.1 + 3 = 0\)

Vậy x=1 là nghiệm của đa thức \(Q\left( x \right) = {x^2} - 4{\rm{x}} + 3\)

Thế x=3 vào Q(x), ta được: \(Q\left( 3 \right) = {3^2} - 4.3 + 3 = 0\)

Vậy x=3 là nghiệm của đa thức ​\(Q\left( x \right) = {x^2} - 4{\rm{x}} + 3\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 54 trang 48 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 54 trang 48 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Số nghiệm của đa thức x3 + 27 là 

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 0
  • D. 3

Được đề xuất cho bạn