Bài tập 55 trang 48 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 55 tr 48 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

a) Tìm nghiệm của đa thức P(y)=3y+6

b) Chứng tỏ rằng đa thức sau không có nghiệm: \(Q(y)=y^4+2\)

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Cho \(P(y = 3y + 6 = 0 \Leftrightarrow 3y = - 6 \Leftrightarrow y = - 2\)

Vậy y=-2 là nghiệm của đa thức P(y)=3y+6

b) Chứng tỏ đa thức \(Q(y)=y^4+2\) không có nghiệm

Thật vậy, ta có \({y^4} \ge 0\,\,\left( {y \in R} \right)\)

Suy ra: \({y^4} + 2 \ge 2\,\,\)với mọi \(y \in R\)  

Điều này chứng tỏ rằng đa thức \(Q(y)=y^4+2\)  không có nghiệm trong R

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 55 trang 48 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 55 trang 48 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Tích các nghiệm của đa thức 5x2 - 10x là 

  • A. -22
  • B. 2
  • C. 0
  • D. 4

Được đề xuất cho bạn