YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 55 trang 48 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 55 tr 48 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

a) Tìm nghiệm của đa thức P(y)=3y+6

b) Chứng tỏ rằng đa thức sau không có nghiệm: \(Q(y)=y^4+2\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Cho \(P(y = 3y + 6 = 0 \Leftrightarrow 3y = - 6 \Leftrightarrow y = - 2\)

Vậy y=-2 là nghiệm của đa thức P(y)=3y+6

b) Chứng tỏ đa thức \(Q(y)=y^4+2\) không có nghiệm

Thật vậy, ta có \({y^4} \ge 0\,\,\left( {y \in R} \right)\)

Suy ra: \({y^4} + 2 \ge 2\,\,\)với mọi \(y \in R\)  

Điều này chứng tỏ rằng đa thức \(Q(y)=y^4+2\)  không có nghiệm trong R

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 55 trang 48 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON