Bài tập 56 trang 48 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 56 tr 48 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Đố: Bạn Hùng nói: "Ta chỉ có thể viết được một đa thức một biến có một nghiệm bằng 1"

Bạn Sơn nói: "Có thể viết được nhiều đa thức một biến có một nghiệm bằng 1"

Ý kiến của em?

Hướng dẫn giải chi tiết

Bạn Sơn nói đúng: Ta có thể viết được nhiều đa thức một biến có một nghiệm bằng 1

Ví dụ các đa thức sau đều có nghiệm bằng 1: x-1; 2x-2; ...

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 56 trang 48 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 56 trang 48 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho đa thức f(x) = ax2 + bx +c. Chọn câu đúng?

  • A. Nếu a + b + c = 0 thì đa thức f(x) có một nghiêm x = 1 
  • B. Nếu a - b + c = 0 thì đa thức f(x) có một nghiêm x = -1 
  • C. Cả A và B đều đúng 
  • D. Cả A và B đều sai

Được đề xuất cho bạn