YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 45 SGK Hình học 10

Giải bài 1 tr 45 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho tam giác vuông cân ABC có \(AB = AC = a\). Tính các tích vô hướng \(\overrightarrow{ AB} .\overrightarrow{AC };\overrightarrow{ AC} .\overrightarrow{CB }\).

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Bài 1 chúng ta sẽ làm quen với khái niệm tích vô hướng của hai vectơ bằng việc xét tam giác vuông cơ bản cho các độ lớn và các số đo góc cụ thể.

\(\overrightarrow{AB}\perp \overrightarrow{AC}\Rightarrow \overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=0\)

\(\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{BC}=-\overrightarrow{CA}.\overrightarrow{CB}= \left | -\overrightarrow{CA} \right |.\left | \overrightarrow{CB} \right |\)

Ta có:

\(CB= a\sqrt{2}; \widehat{C }= 45^0\) 

\(\Rightarrow \overrightarrow{AC}.\overrightarrow{CB}=-\overrightarrow{CA}.\overrightarrow{CB} =-1.\left | \overrightarrow{CA} \right |.\left | \overrightarrow{CB} \right | .cos45^0=-a.a\sqrt{2}.\frac{\sqrt{2}}{2}\)

 \(\Rightarrow \overrightarrow{AC}.\overrightarrow{CB}=-a^2\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 45 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON