ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.27 trang 92 SBT Hình học 10

Giải bài 2.27 tr 92 SBT Hình học 10

Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm A(5;4) và B(3;-2). Một điểm M di động trên trục hoành Ox. Tìm giá trị nhỏ nhất của \(\left| {\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB} } \right|\).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Giải sách bài tập Toán 10 | Giải sbt Toán 10

Gọi I là trung điểm của đoạn AB, ta có I(4; 1)

Vì \(\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  = 2\overrightarrow {MI} \) nên \(\left| {\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB} } \right| = 2\left| {\overrightarrow {MI} } \right|\) nhỏ nhất khi giá trị của đoạn IM nhỏ nhất. Điểm M chạy trên trục Ox nên có tọa độ dạng M(x; 0). Do đó:

\(\left| {\overrightarrow {IM} } \right| = \sqrt {{{\left( {x - 4} \right)}^2} + 1}  \ge 1\)

Vậy giá trị nhỏ nhất của \(\left| {\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB} } \right|\) là 2 khi M có tọa độ là M(4; 0).

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.27 trang 92 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Phan Thiện Hải

  trong mạt phẳng Oxy cho tam giác ABC có A(-1,0) , B(1,2) , C(5,-2) : a) hỏi tam giác ABC là tam giác gì ? Tính diện tích tam giác  ABC    ;   b) gọi H là chân đường cao kẻ từ B của tam giác ABC . Tìm tọa độ của H .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Anh Trần

  cho mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC biết A(1,-3) , B(3,-5) , C(2,-2) :  a) tìm M trên Ox sao cho tam giác ABM cân tại M   ;   b) tìm N trên Oy sao cho tam giác ABN vuông tại A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1