YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 51 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 4 trang 51 SGK Hình học 10 NC

Trong các trường hợp nào tích vô hướng \(\overrightarrow a .\overrightarrow b \) có giá trị dương, có giá trị âm, bằng 0 ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có \(\overrightarrow a .\overrightarrow b  = \left| {\overrightarrow a } \right|.\left| {\overrightarrow b } \right|.\cos \left( {\overrightarrow a ,\overrightarrow b } \right)\), do đó:

  • \(\overrightarrow a .\overrightarrow b >0\) khi \(\overrightarrow a ,\overrightarrow b \) khác \(\overrightarrow 0\) và góc \(\left( {\overrightarrow a ,\overrightarrow b } \right) < 90^0\)
  • \(\overrightarrow a .\overrightarrow b < 0\) khi \(\overrightarrow a ,\overrightarrow b \) khác \(\overrightarrow 0\) và góc \(\left( {\overrightarrow a ,\overrightarrow b } \right) > 90^0\)
  • \(\overrightarrow a .\overrightarrow b =0\) \(\overrightarrow a  \bot \overrightarrow b\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 51 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON