YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2.19 trang 92 SBT Hình học 10

Giải bài 2.19 tr 92 SBT Hình học 10

Cho hai véctơ \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) có \(\left| {\overrightarrow a } \right| = 5,\left| {\overrightarrow b } \right| = 12\) và \(\left| {\overrightarrow a  + \overrightarrow b } \right| = 13\). Tính tích vô hướng \(\overrightarrow a \left( {\overrightarrow a  + \overrightarrow b } \right)\) và suy ra góc giữa hai vec tơ \(\overrightarrow a \) và \({\overrightarrow a  + \overrightarrow b }\).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 Dựng tam giác ABC có AB = 5, BC= 12 và AC = 13.

Giải sách bài tập Toán 10 | Giải sbt Toán 10

Ta có \(\overrightarrow b \) có \(\left| {\overrightarrow a } \right| = 5,\left| {\overrightarrow b } \right| = 12\) và \(\left| {\overrightarrow a  + \overrightarrow b } \right| = 13\) và \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow a ,\overrightarrow {BC}  = \overrightarrow b ,\overrightarrow {AC}  = \overrightarrow a  + \overrightarrow b \).

Khi đó \(\vec a\left( {\vec a + \vec b} \right) = \overrightarrow {AB} .\overrightarrow {AC} \)

Mặt khác ta có:

\(\begin{array}{l}
\overrightarrow {AB} .\overrightarrow {AC}  = \frac{1}{2}\left( {A{C^2} + A{B^2} - B{C^2}} \right)\\
 = \frac{1}{2}\left( {{{13}^2} + {5^2} - {{12}^2}} \right) = 25
\end{array}\)

Suy ra \(\cos \left( {\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {AC} } \right) = \frac{{\overrightarrow {AB} .\overrightarrow {AC} }}{{\left| {\overrightarrow {AB} } \right|.\left| {\overrightarrow {AC} } \right|}} = \frac{{25}}{{5.13}} \approx 0,3846\)

Suy ra \(\left( {\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {AC} } \right) \approx {67^0}23'\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.19 trang 92 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF