ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.24 trang 92 SBT Hình học 10

Giải bài 2.24 tr 92 SBT Hình học 10

Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có A = (-1; 1), B = (1; 3) và C = (1; -1)

Chứng minh tam giác ABC là tam giác vuông cân tại A.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có : \(\overrightarrow {AB}  = \left( {2;2} \right),\overrightarrow {AC}  = \left( {2; - 2} \right) \Rightarrow \overrightarrow {AB} .\overrightarrow {AC}  = 2.2 + 2.\left( { - 2} \right) = 0\)

Mặt khác: \(\left| {\overrightarrow {AB} } \right| = \left| {\overrightarrow {AC} } \right| = \sqrt {4 + 4}  = 2\sqrt 2 \)

Vậy tam giác ABC vuông cân tại A.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.24 trang 92 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Duy Quang
  Bài 2.23 (SBT trang 92)

  Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC với \(A=\left(2;4\right);B=\left(1;3\right);C=\left(3;-1\right)\). Tính :

  a) Tọa độ điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành

  b) Tọa độ chân A' của đường cao vẽ từ đỉnh A

   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  Việt Long
  Bài 2.13 (SBT trang 91)

  Cho hai vectơ \(\overrightarrow{a}\) và \(\overrightarrow{b}\) đều khác vectơ \(\overrightarrow{0}\). Tích vô hướng \(\overrightarrow{a}.\overrightarrow{b}\) khi nào dương, khi nào âm và khi nào bằng 0 ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1