YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 8 trang 52 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 8 trang 52 SGK Hình học 10 NC

Chứng minh rằng điều kiện cần và đủ để tam giác ABC vuông tại A là \(\overrightarrow {BA} .\overrightarrow {BC}  = A{B^2}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

\(\begin{array}{*{20}{l}}
\begin{array}{l}
\overrightarrow {BA} .\overrightarrow {BC}  = {\overrightarrow {BA} ^2}\\
 \Leftrightarrow \overrightarrow {BA} \left( {\overrightarrow {BC}  - \overrightarrow {BA} } \right) = 0
\end{array}\\
\begin{array}{l}
 \Leftrightarrow \overrightarrow {BA} .\overrightarrow {AC}  = 0\\
 \Leftrightarrow BA \bot AC
\end{array}
\end{array}\)                   

⇔Tam giác ABC vuông tại A.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 52 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON