ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.13 trang 91 SBT Hình học 10

Giải bài 2.13 tr 91 SBT Hình học 10

Cho hai vectơ a và vectơ b đều khác vectơ 0. Tích vô hướng \(\overrightarrow a .\overrightarrow b \) khi nào dương, khi nào âm và khi nào bằng 0?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có \(\overrightarrow a .\overrightarrow b  = \left| {\overrightarrow a } \right|.\left| {\overrightarrow b } \right|\cos \left( {\overrightarrow a ,\overrightarrow b } \right)\)

Do đó :

\(\overrightarrow a .\overrightarrow b > 0\) khi \(\cos \left( {\overrightarrow a ,\overrightarrow b } \right) > 0\) nghĩa là \(0 \le \left( {\overrightarrow a ,\overrightarrow b } \right) \le {90^0}\)

\(\overrightarrow a .\overrightarrow b < 0\) khi \(\cos \left( {\overrightarrow a ,\overrightarrow b } \right) < 0\) nghĩa là \({90^0} \le \left( {\overrightarrow a ,\overrightarrow b } \right) \le {180^0}\)

\(\overrightarrow a .\overrightarrow b = 0\) khi \(\cos \left( {\overrightarrow a ,\overrightarrow b } \right) = 0\) nghĩa là \(\left( {\overrightarrow a ,\overrightarrow b } \right) = {90^0}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.13 trang 91 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Anh Quỳnh
  Tìm tạo độ M thuộc ox sao cho |2MA-3MB 5MC| có véctơ nha mik lười vt
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 •  
   
  Hà Thu Trang

  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1