YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2.15 trang 91 SBT Hình học 10

Giải bài 2.15 tr 91 SBT Hình học 10

Tam giác ABC vuông tại A và có AB = AC = a. Tính:

a) \(\overrightarrow {AB} .\overrightarrow {AC} \)

b) \(\overrightarrow {BA} .\overrightarrow {BC} \)

c) \(\overrightarrow {AB} .\overrightarrow {BC} \)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giải sách bài tập Toán 10 | Giải sbt Toán 10

\(\begin{array}{l}
\overrightarrow {AB} .\overrightarrow {AC}  = 0\\
\overrightarrow {BA} .\overrightarrow {BC}  = a.a\sqrt 2 .\cos {45^0} = {a^2}\\
\overrightarrow {AB} .\overrightarrow {BC} a.a\sqrt 2 .\cos {135^0} =  - {a^2}
\end{array}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.15 trang 91 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF