ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2.26 trang 92 SBT Hình học 10

Giải bài 2.26 tr 92 SBT Hình học 10

Trong mặt phẳng Oxy cho ba điểm A(-1; -1), B(3; 1) và C(6; 0).

a) Chứng minh ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

b) Tính góc B của tam giác ABC.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Ta có: \(\overrightarrow {AB}  = \left( {4;2} \right),\overrightarrow {AC}  = \left( {7;1} \right)\)

Vì \(\frac{4}{7} \ne \frac{2}{1}\) nên ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

b) Ta có \(\cos B = \cos \left( {BA,BC} \right) = \frac{{\overrightarrow {BA} .\overrightarrow {BC} }}{{\left| {\overrightarrow {BA} } \right|.\left| {\overrightarrow {BC} } \right|}}\) với \(\overrightarrow {BA}  = \left( { - 4; - 2} \right),\overrightarrow {BC}  = \left( {3; - 1} \right)\)

Do đó:

\(\cos B = \frac{{\left( { - 4} \right).3 + \left( { - 2} \right).\left( { - 1} \right)}}{{\sqrt {16 + 4} .\sqrt {9 + 1} }} =  - \frac{{\sqrt 2 }}{2}\)

Vậy góc B = 135ο

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.26 trang 92 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • bach dang

  cho tam giác ABC vuông tại A và B = 30o .Tính các giá trị của biểu thức sau:

  a)      \(\cos\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{BC}\right)+\sin\left(\overrightarrow{BA},\overrightarrow{BC}\right)+\tan\frac{\left(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{CB}\right)}{2}\)

  B)     \(\sin\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)+\cos\left(\overrightarrow{BC},\overrightarrow{BA}\right)+\cos\overrightarrow{CA},\overrightarrow{BA}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Thùy Nguyễn

  cho \(\Delta ABC\). Tổng \(\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{BC}\right)+\left(\overrightarrow{BC},\overrightarrow{CA}\right)+\left(\overrightarrow{CA},\overrightarrow{AB}\right)\) có thể chấp nhận giá trị nào trong các giá trị sau : \(90^o;180^o;270^o;360^o\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1