YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2.26 trang 92 SBT Hình học 10

Giải bài 2.26 tr 92 SBT Hình học 10

Trong mặt phẳng Oxy cho ba điểm A(-1; -1), B(3; 1) và C(6; 0).

a) Chứng minh ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

b) Tính góc B của tam giác ABC.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Ta có: \(\overrightarrow {AB}  = \left( {4;2} \right),\overrightarrow {AC}  = \left( {7;1} \right)\)

Vì \(\frac{4}{7} \ne \frac{2}{1}\) nên ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

b) Ta có \(\cos B = \cos \left( {BA,BC} \right) = \frac{{\overrightarrow {BA} .\overrightarrow {BC} }}{{\left| {\overrightarrow {BA} } \right|.\left| {\overrightarrow {BC} } \right|}}\) với \(\overrightarrow {BA}  = \left( { - 4; - 2} \right),\overrightarrow {BC}  = \left( {3; - 1} \right)\)

Do đó:

\(\cos B = \frac{{\left( { - 4} \right).3 + \left( { - 2} \right).\left( { - 1} \right)}}{{\sqrt {16 + 4} .\sqrt {9 + 1} }} =  - \frac{{\sqrt 2 }}{2}\)

Vậy góc B = 135ο

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.26 trang 92 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF