YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 17 SGK Hình học 10

Giải bài 1 tr 17 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho hình bình hành ABCD. Chứng mỉnh rằng:

 \(\overrightarrow{AB}\) \(+\) \(\overrightarrow{AC}\) \(+\) \(\overrightarrow{AD}\) \(=2\overrightarrow{AC}\).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Ta có: \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC}  + \overrightarrow {AD}  = (\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AD} ) + \overrightarrow {AC} \,\,(1)\)

Theo quy tắc hình bình hành ta có:

\(\overrightarrow {AD}  + \overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {AC} \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(2)\)

Từ (1) và (2) ta có:

\(\begin{array}{l}\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC}  + \overrightarrow {AD}  = \overrightarrow {AC}  + \overrightarrow {AC} \\ \Leftrightarrow \overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC}  + \overrightarrow {AD}  = 2\overrightarrow {AC} \end{array}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 17 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF