Bài tập 1 trang 17 SGK Hình học 10

Giải bài 1 tr 17 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho hình bình hành ABCD. Chứng mỉnh rằng:

 \(\overrightarrow{AB}\) \(+\) \(\overrightarrow{AC}\) \(+\) \(\overrightarrow{AD}\) \(=2\overrightarrow{AC}\).

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Ta có: \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC}  + \overrightarrow {AD}  = (\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AD} ) + \overrightarrow {AC} \,\,(1)\)

Theo quy tắc hình bình hành ta có:

\(\overrightarrow {AD}  + \overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {AC} \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(2)\)

Từ (1) và (2) ta có:

\(\begin{array}{l}\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC}  + \overrightarrow {AD}  = \overrightarrow {AC}  + \overrightarrow {AC} \\ \Leftrightarrow \overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC}  + \overrightarrow {AD}  = 2\overrightarrow {AC} \end{array}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 17 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyen thi Huyen

  Giúp em với

  bởi Nguyen thi Huyen 07/10/2018

  Cho tam giác ABC có O,G.H lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp trong tâm và trực tâm cm véctơ OH=2 véctơ OI

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Nguyễn Tâm

  Cho \DeltaABC đều. AB=8, I là trung điểm của cạnh AC, J là điểm thuộc cạnh BC sao cho CJ=2. Gọi M là điểm tuỳ ý trên cạnh IJ (M \neq I, M \neq J). Gọi D, E là hình chiếu của M trên các AB, AC. Tìm giá trị nhỏ nhất của \left | \vec{MD}+\vec{ME}+\vec{MJ} \right |

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Vũ Quỳnh

  giúp mk ý c vs

  bởi Vũ Quỳnh 24/09/2018

  Cho Δ ABC. M,N là 2 điểm định bởi 3MA ↑ + 4MB ↑ = 0 ↑, CN ↑ =½ BC ↑. G là trọng tâm Δ ABC.

  a) Chứng minh M,G,N thẳng hàng.

  b) Tính AC↑ theo AG ↑ và AN ↑.

  c) Gọi P là giao điểm của AC và GN. Tính PA / PC?

  nghi chú :

  ↑: vectơ.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huyền Trân

  phân tích vecto

  bởi Huyền Trân 13/09/2018

  cho hình thang ABCD có đáy là AB và CD.Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Khẳng định nào sau đây sai

  a. vecto MN = MD + CN + DC

  b. vecto MN = AB - MD + BN 

  c. vecto MN = 1/2 (AB + DC)

  d. vecto MN = 1/2 (AD + BC)

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Nguyễn Trà Giang

  Tam giác ABC đều. I là trung điểm AC.

  a. Xác định M sao cho vectoAB+vectoIM=vectoIC

  b. Tính độ dài của vecto v=vectoBA +vectoBC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn