YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 7 trang 17 SGK Hình học 10

Giải bài 7 tr 17 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho tam giác ABC. Tìm điểm m sao cho \(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{0}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Gọi D là trung điểm của cạnh AB, ta có:

 \(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=2\overrightarrow{MD}\)

Đẳng thức đã cho trở thành:

 \(2\overrightarrow{MD}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{0}\) \(\Rightarrow \overrightarrow{MD}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{0}\)

Đẳng thức này chứng tỏ M là trung điểm của CD

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 17 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF