YOMEDIA

Bài tập 7 trang 17 SGK Hình học 10

Giải bài 7 tr 17 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho tam giác ABC. Tìm điểm m sao cho \(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{0}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Gọi D là trung điểm của cạnh AB, ta có:

 \(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=2\overrightarrow{MD}\)

Đẳng thức đã cho trở thành:

 \(2\overrightarrow{MD}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{0}\) \(\Rightarrow \overrightarrow{MD}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{0}\)

Đẳng thức này chứng tỏ M là trung điểm của CD

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 17 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Hoai Hoai

  cho ngũ giác ABCDE . Chứng minh :

  a) vecto AB + vecto CD = vecto AE - vecto BC - vecto DE

  b) vecto AB = vecto AC - vecto DC - vecto BE - vecto ED

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Truc Ly

  Cho tam giác ABC, tìm tập hợp những điểm M thỏa mãn:

  \(\left|3\overrightarrow{MA}-2\overrightarrow{MC}\right|=\left|\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}\right|\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA