Bài tập 7 trang 17 SGK Hình học 10

Giải bài 7 tr 17 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho tam giác ABC. Tìm điểm m sao cho \(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{0}\)

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Gọi D là trung điểm của cạnh AB, ta có:

 \(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=2\overrightarrow{MD}\)

Đẳng thức đã cho trở thành:

 \(2\overrightarrow{MD}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{0}\) \(\Rightarrow \overrightarrow{MD}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{0}\)

Đẳng thức này chứng tỏ M là trung điểm của CD

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 17 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • hà trang

  Cho tam giác ABC. Tìm tập hợp điểm M sao cho: \(\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}-2\overrightarrow{MC}\right|=\left|\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}\right|\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bình Nguyen
  Bài 1.58 (SBT trang 46)

  Cho hình vuông ABCD, E là trung điểm của CD. Hãy phân tích \(\overrightarrow{AE}\) theo hai vectơ \(\overrightarrow{u}=\overrightarrow{AD};\overrightarrow{v}=\overrightarrow{AB}\) ?

   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Lê Chí Thiện
  Bài 1.57 (SBT trang 46)

  Cho tam giác ABC. Gọi M, N, P là những điểm được xác định như sau :

                      \(\overrightarrow{MB}=3\overrightarrow{MC};\overrightarrow{NC}=3\overrightarrow{NA};\overrightarrow{PA}=3\overrightarrow{PB}\)

  a) Chứng minh \(2\overrightarrow{OM}=3\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OB}\) với mọi điểm O

  b) Chứng minh hai tam giác ABC và MNP có cùng trọng tâm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Bảo Trâm
  Bài 1.50 (SBT trang 45)

  Cho hai hình bình hành ABCD và EBEF với A, D, F không thẳng hàng. Dựng các vectơ \(\overrightarrow{EH}\) và \(\overrightarrow{FG}\) bằng vectơ \(\overrightarrow{AD}\). Chứng minh tứ giác CDGH là hình bình hành ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyen Ngoc
  Bài 1.41 (SBT trang 44)

  Cho bốn điểm \(A\left(-2;-3\right);B\left(3;7\right);C\left(0;3\right);D\left(-4;-5\right)\)

  Chứng minh rằng hai đường thẳng hàng AB và CD song song với nhau ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời