ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.28 trang 32 SBT Hình học 10

Giải bài 1.28 tr 32 SBT Hình học 10

Cho tam giác ABC. Gọi M là trung điểm của AB và N là một điểm trên cạnh AC sao cho NA = 2NC. Gọi K là trung điểm của MN. Phân tích vec tơ \(\overrightarrow {AK} \) theo \(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {AC} \).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Giải sách bài tập Toán 10 | Giải sbt Toán 10

Ta có \(\overrightarrow {AK}  = \frac{1}{2}\left( {\overrightarrow {AM}  + \overrightarrow {AN} } \right) = \frac{1}{2}\left( {\frac{1}{2}\overrightarrow {AB}  + \frac{2}{3}\overrightarrow {AC} } \right) = \frac{1}{4}\overrightarrow {AB}  + \frac{1}{3}\overrightarrow {AC} \)

 

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.28 trang 32 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • hi hi

  trong mặt phẳng cho20015 điểm A1,A2,...,A2015 cố định và điểm M thay đổi .cm

  \(|\overrightarrow{MA_1}+\overrightarrow{MA_2}+....+\overrightarrow{MA_{2014}}-2014\overrightarrow{MA_{2015}}|\) không phụ thuộc vào vị trí điểm M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lê Minh Trí

  Cho hình bình hành ABCD có tâm là O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC, DC. Chứng minh:

  a) \(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{ON}=\overrightarrow{0}\)

  b) \(\overrightarrow{AM}=\dfrac{1}{2}\left(\overrightarrow{AD}+2\overrightarrow{AB}\right)\)

  c) \(\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{AN}=\dfrac{3}{2}\overrightarrow{AC}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1