ADMICRO
UREKA

Bài tập 1.32 trang 32 SBT Hình học 10

Giải bài 1.32 tr 32 SBT Hình học 10

Cho tứ giác ABCD. Gọi I và J lần lượt là trung điểm của hai đường chéo AC và BD. Chứng minh \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {CD}  = 2\overrightarrow {IJ} \).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giải sách bài tập Toán 10 | Giải sbt Toán 10

Ta có :

\(\begin{array}{l}
\overrightarrow {IJ}  = \overrightarrow {IA}  + \overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {BJ} \\
\overrightarrow {IJ}  = \overrightarrow {IC}  + \overrightarrow {CD}  + \overrightarrow {DJ} 
\end{array}\)

Cộng từng vế hai đẳng thức trên ta được

\(2\overrightarrow {IJ}  = \left( {\overrightarrow {IA}  + \overrightarrow {IC} } \right) + \left( {\overrightarrow {BJ}  + \overrightarrow {DJ} } \right) + \overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {CD}  = \overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {CD} \)

 

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.32 trang 32 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF