ADMICRO
UREKA

Bài tập 1.22 trang 31 SBT Hình học 10

Giải bài 1.22 tr 31 SBT Hình học 10

Chứng minh rằng tổng của n véc tơ \(\overrightarrow a \) bằng \(n\overrightarrow a \) (n là số nguyên dương).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: \(\overrightarrow a  + \overrightarrow a  + ... + \overrightarrow a  = \left( {1 + 1 + ... + 1} \right)\overrightarrow a  = n\overrightarrow a \)

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.22 trang 31 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF