ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.22 trang 31 SBT Hình học 10

Giải bài 1.22 tr 31 SBT Hình học 10

Chứng minh rằng tổng của n véc tơ \(\overrightarrow a \) bằng \(n\overrightarrow a \) (n là số nguyên dương).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có: \(\overrightarrow a  + \overrightarrow a  + ... + \overrightarrow a  = \left( {1 + 1 + ... + 1} \right)\overrightarrow a  = n\overrightarrow a \)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.22 trang 31 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • thu phương

  Các bạn làm ơn giúp mình câu này với: Cho tam giác ABC. Tìm tập hợp các điểm M thỏa:

  \(\left|2\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}\right|=\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}\right|\)

  \(\left|2\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}\right|=\left|\overrightarrow{MA}+2\overrightarrow{MB}\right|\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Phan Quân

  Cho tam giác ABC đều cạnh a. Lấy hai điểm M,N thoả \(\overrightarrow{BM}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{BC};\overrightarrow{AN}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{AB}\)

  Gọi I là giao điểm AM và CN. Chứng minh: \(\widehat{BIC}=90^0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1