ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.27 trang 31 SBT Hình học 10

Giải bài 1.27 tr 31 SBT Hình học 10

Cho tam giác ABC có trung tuyến \(\overrightarrow {AM} \) (M là trung điểm của BC). Phân tích vec tơ \(\overrightarrow {AM} \) theo hai vec tơ \(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {AC} \).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Giải sách bài tập Toán 10 | Giải sbt Toán 10

Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AB, AC.

Ta có tứ giác AFME là hình bình hành nên \(\overrightarrow {AM}  = \overrightarrow {AE}  + \overrightarrow {AF}  = \frac{1}{2}\overrightarrow {AB}  + \frac{1}{2}\overrightarrow {AC} \).

 

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.27 trang 31 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • na na

  Cho đoạn thẳng AB, xát định điểm M sao cho |\(\overrightarrow{MA}\)+\(\overrightarrow{MB}\)|=\(\sqrt{3}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Huong Duong

  giúp mình với nhá

  cho hình bình hành abcd có tâm o. hãy xác định các điểm i,f,k thỏa mãn đẳng thức :

  a) vecto IA+ vecto IB + vecto IC =4 vecto ID

  b) 2vecto FA +2 vecto FB = 3 vecto FC - vecto FD

  c)4 vecto KA +3 vecto KB +2 vecto KC + vecto KD = vecto 0

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1