Bài tập 6 trang 17 SGK Hình học 10

Giải bài 6 tr 17 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho hai điểm phân biệt A và B. Tìm điểm K sao cho \(3\overrightarrow{KA}+2\overrightarrow{KB}=\overrightarrow{0}\).

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Ta có: \(3\overrightarrow{KA}+2\overrightarrow{KB}=\overrightarrow{0} \Rightarrow 3\overrightarrow{KA}=-2\overrightarrow{KB}\Rightarrow \overrightarrow{KA}=\frac{2}{3}\overrightarrow{KB}\)

Đẳng thức này chứng tỏ hi vec tơ \(\overrightarrow{KA},\overrightarrow{KB}\) là hai vec tơ ngược hướng, do đó K thuộc đoạn AB

Ta lại có: \(\left |\overrightarrow{KA} \right |=-\frac{2}{3} \left |\overrightarrow{KB} \right | \Rightarrow KA=\frac{2}{3}KB\)

Vậy K là điểm chia trong đoạn thẳng AB theo tỉ số 

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 17 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Phan Quân

  Cho tam giác ABC đều cạnh a. Lấy hai điểm M,N thoả \(\overrightarrow{BM}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{BC};\overrightarrow{AN}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{AB}\)

  Gọi I là giao điểm AM và CN. Chứng minh: \(\widehat{BIC}=90^0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Trang

  BÀi 1: cho hình bình hành ABCD có tâm O . Gọi I là trung điểm BC và G là trọng tâm ΔABC. CM:

  a)\(2\overrightarrow{AI}=2\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{AB}\)

  b)\(3\overrightarrow{DG}=\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{DC}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời