YOMEDIA

Bài tập 6 trang 17 SGK Hình học 10

Giải bài 6 tr 17 sách GK Toán Hình lớp 10

Cho hai điểm phân biệt A và B. Tìm điểm K sao cho \(3\overrightarrow{KA}+2\overrightarrow{KB}=\overrightarrow{0}\).

ADMICRO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

 
 

Ta có: \(3\overrightarrow{KA}+2\overrightarrow{KB}=\overrightarrow{0} \Rightarrow 3\overrightarrow{KA}=-2\overrightarrow{KB}\Rightarrow \overrightarrow{KA}=\frac{2}{3}\overrightarrow{KB}\)

Đẳng thức này chứng tỏ hi vec tơ \(\overrightarrow{KA},\overrightarrow{KB}\) là hai vec tơ ngược hướng, do đó K thuộc đoạn AB

Ta lại có: \(\left |\overrightarrow{KA} \right |=-\frac{2}{3} \left |\overrightarrow{KB} \right | \Rightarrow KA=\frac{2}{3}KB\)

Vậy K là điểm chia trong đoạn thẳng AB theo tỉ số 

-- Mod Toán 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 17 SGK Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyen thi Huyen

  Cho tam giác ABC có O,G.H lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp trong tâm và trực tâm cm véctơ OH=2 véctơ OI

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Tâm

  Cho \DeltaABC đều. AB=8, I là trung điểm của cạnh AC, J là điểm thuộc cạnh BC sao cho CJ=2. Gọi M là điểm tuỳ ý trên cạnh IJ (M \neq I, M \neq J). Gọi D, E là hình chiếu của M trên các AB, AC. Tìm giá trị nhỏ nhất của \left | \vec{MD}+\vec{ME}+\vec{MJ} \right |

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA