ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.31 trang 32 SBT Hình học 10

Giải bài 1.31 tr 32 SBT Hình học 10

Cho hình bình hành ABCD có O là giao điểm của hai đường chéo. Chứng minh rằng với điểm M bất kì ta có \(\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  + \overrightarrow {MC}  + \overrightarrow {MD}  = 4\overrightarrow {MO} \).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MC}  = 2\overrightarrow {MO} \) ( Vì O là trung điểm của AC)

\(\overrightarrow {MB}  + \overrightarrow {MD}  = 2\overrightarrow {MO} \) ( Vì O là trung điểm của BD)

Vậy \(\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  + \overrightarrow {MC}  + \overrightarrow {MD}  = 4\overrightarrow {MO} \).

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.31 trang 32 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Quế Anh

  Cho tam giác ABC

  a) dựng các điểm I,J thoả \(2\overrightarrow{IA}+3\overrightarrow{IB}=\overrightarrow{0},\overrightarrow{JA}=2\overrightarrow{JC.}\)

  Tính vecto IJ theo vectoAB,vectoAC (không cần làm)

  b) gọi P,Q là trung điểm BI,CJ. Chứng minh \(\overrightarrow{PQ}=\dfrac{1}{2}\left(\overrightarrow{BJ}+\overrightarrow{IC}\right)\)

  (Không cần làm)

  c) gọi K thoả vectoBK=(4/7)vectoBC. CMR I,J,K thẳng hàng

  Mình chỉ cần câu c thôi

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 •  
   
  Lê Nhật Minh

  cho tam giác ABC có G là trọng tâm H đối xứng với B qua G , M là trung điểm của BC , chứng minh :

  \(\overrightarrow{MH}=\dfrac{1}{6}\overrightarrow{AC}-\dfrac{5}{6}\overrightarrow{AB}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1