ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.34 trang 32 SBT Hình học 10

Giải bài 1.34 tr 32 SBT Hình học 10

Cho tam giác ABC.

a) Tìm điểm K sao cho \(\overrightarrow {KA}  + 2\overrightarrow {KB}  = \overrightarrow {CB} \).

b) Tìm điểm M sao cho \(\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  + 2\overrightarrow {MC}  = \overrightarrow 0 \).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Ta có: 

\(\begin{array}{l}
\overrightarrow {KA}  + 2\overrightarrow {KB}  = \overrightarrow {CB} \\
 \Leftrightarrow \overrightarrow {KA}  + \overrightarrow {KB}  + \overrightarrow {KB}  = \overrightarrow {CB} \\
 \Leftrightarrow \left( {\overrightarrow {KA}  + \overrightarrow {KB} } \right) + \left( {\overrightarrow {KB}  + \overrightarrow {BC} } \right) = \overrightarrow 0 \\
 \Leftrightarrow \overrightarrow {KA}  + \overrightarrow {KB}  + \overrightarrow {KC}  = \overrightarrow 0 
\end{array}\)

\( \Leftrightarrow K\) là trọng tâm tam giác ABC.

b) \(\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  + 2\overrightarrow {MC}  = \overrightarrow 0 \)

\( \Leftrightarrow 2\overrightarrow {MI}  + 2\overrightarrow {MC}  = \overrightarrow 0 \) (I là trung điểm của AB)

Hay \(\overrightarrow {MI}  + \overrightarrow {MC}  = \overrightarrow 0  \Leftrightarrow M\) là trung điểm của IC.

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.34 trang 32 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Bảo Trâm
  Bài 1.50 (SBT trang 45)

  Cho hai hình bình hành ABCD và EBEF với A, D, F không thẳng hàng. Dựng các vectơ \(\overrightarrow{EH}\) và \(\overrightarrow{FG}\) bằng vectơ \(\overrightarrow{AD}\). Chứng minh tứ giác CDGH là hình bình hành ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyen Ngoc
  Bài 1.41 (SBT trang 44)

  Cho bốn điểm \(A\left(-2;-3\right);B\left(3;7\right);C\left(0;3\right);D\left(-4;-5\right)\)

  Chứng minh rằng hai đường thẳng hàng AB và CD song song với nhau ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1