ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.25 trang 31 SBT Hình học 10

Giải bài 1.25 tr 31 SBT Hình học 10

Cho hai vec tơ không cùng phương \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \). Dựng các vec tơ:

a) \(2\overrightarrow a  + \overrightarrow b \)

b) \(\overrightarrow a  - 2\overrightarrow b \)

c) \( - \overrightarrow a  + \frac{1}{2}\overrightarrow b \)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) 

b) 

c) 

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.25 trang 31 SBT Hình học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • bich thu

  Giúp mình câu này với!

  Cho tam giác ABC. Tập hợp những điểm M sao cho: \(\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}\right|=\left|\overrightarrow{MC} +\overrightarrow{MB}\right|\)là:

  A. M nằm trên đường trung trực của BC.

  B. M nằm trên đường tròn tâm I, R = 2AB với I nằm trên cạnh AB sao cho IA = 2IB.

  C. M nằm trên đường trung trực của IJ với I, J lần lượt là trung điểm của AB và BC.

  D. M nằm trên đường tròn tâm I, R = 2AC với I nằm trên cạnh AB sao cho IA = 2IB.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Co Nan

  Cho 4 điểm A, B, C, D; I, F lần lượt là trung điểm BC, CD. Chứng minh: \(2\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{FA}+\overrightarrow{DA}\right)=3\overrightarrow{DB}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1