YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 25 trang 24 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 25 trang 24 SGK Hình học 10 NC

Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Đặt \(\overrightarrow a  = \overrightarrow {GA} \) và \(\overrightarrow b  = \overrightarrow {GB} \). Hãy biểu thị mỗi vec tơ \(\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {GC} ,\overrightarrow {BC} ,\overrightarrow {CA} \) qua các vec tơ \(\overrightarrow a\) và \(\overrightarrow b\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Vì G là trọng tâm tam giác ABC nên \(\overrightarrow {GA}  + \overrightarrow {GB}  + \overrightarrow {GC}  = \overrightarrow 0 \)

Ta có

\(\begin{array}{l}
\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {GB}  - \overrightarrow {GA}  = \overrightarrow b  - \overrightarrow a \\
\overrightarrow {GC}  =  - \overrightarrow {GB}  - \overrightarrow {GA}  =  - \overrightarrow b  - \overrightarrow a \\
\overrightarrow {BC}  = \overrightarrow {GC}  - \overrightarrow {GB}  =  - \overrightarrow b  - \overrightarrow a  - \overrightarrow b  =  - 2\overrightarrow b  - \overrightarrow a \\
\overrightarrow {CA}  = \overrightarrow {GA}  - \overrightarrow {GC}  = \overrightarrow a  - \left( { - \overrightarrow b  - \overrightarrow a } \right) = 2\overrightarrow a  + \overrightarrow b 
\end{array}\)

-- Mod Toán 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25 trang 24 SGK Hình học 10 NC HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON