YOMEDIA

Sinh Học 12 Chương 4: Ứng Dụng Di Truyền Học

Ngày nay, việc vận dung các kiến thức về tái tổ hợp di truyền nhờ lai giống, gây đột biến nhân tạo và kỹ thuật di truyền mà con người đã tạo được các giống vi sinh vật, thực vật và động vật có năng suất cao phục vụ đời sống của mình không còn xa lạ. Hoc247 xin gửi đến các em nội dung của Ứng dụng di truyền kết hợp với câu hỏi trắc nghiệm và các bài tập SGK để củng cố kiến thức của chương ngay khi hoàn thành chương trình học.

ADMICRO
 

 

OFF