ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 42.1 trang 51 SBT Hóa học 9

Bài tập 42.1 trang 51 SBT Hóa học 9

Viết các phương trình hoá học của phản ứng đốt cháy các chất sau: CnH2n+2, CmH2m, CaH2a-2?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 42.1

 
 

Các phương trình phản ứng cháy của các chất:

CnH2n+2 + (3n+1)/2O2 → nCO2 + (n + 1) H2O

CmH2m  + (3m/2)O2 → mCO2 + mH2O

CaH2a-2 + (3a -1)/2O→ aCO2 + (a - 1) H2O

 

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 42.1 trang 51 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1