Hoá Học 9 Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên Liệu

 • Bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

  Bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ
  Từ thời cổ đại con người đã biết sử dụng và chế biến các loại hợp chất hữu cơ có trong thiên nhiên để phục vụ cho cuộc sống của mình. Vậy hữu cơ là gì? Hoá học hữu cơ là gì? Bài học Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ hôm nay giúp các em trả lời được câu hỏi này?

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 35 Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

  Bài 35 Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
  Các em đã biết hợp chất hữu cơ là những hợp chất của C vậy hoá trị và liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử các HCHC như thế nào? CTCT của các HCHC cho biết điều gì? Hôm nay các em sẽ được nghiên cứu.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 36 Metan

  Bài 36 Metan
  Metan là một trong những nguồn nhiên liệu quan trọng cho đời sống và cho công nghiệp. Vậy mêtan có cấu tạo, tính chất và ứng dụng như thế nào? Hôm nay các em sẽ được nghiên cứu qua bài giảng về Metan.

  5 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 37 Etilen

  Bài 37 Etilen
  Etilen là nguyên liệu để điều chế polietilen dùng trong công nghiệp chất dẻo. Ta hãy tìm công thức, tính chất và ứng dụng của etilen.

  10 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 38 Axetilen

  Bài 38 Axetilen
  Axetilen là một hiđrocacbon có nhiều ứng dụng trong thực tiễn. Vậy axetilen có công thức cấu tạo, tính chất và ứng dụng như thế nào? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua bài giảng về Axrtilen ngày hôm nay.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 39: Benzen

  Bài 39: Benzen
  Benzen là hiđrocacbon khác với metan, etilen, axetilen. Vậy benzen có cấu tạo và tính chất như thế nào, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu qua bài giảng về Benzen.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 40 Dầu mỏ và khí thiên nhiên

  Bài 40 Dầu mỏ và khí thiên nhiên
  Dầu mỏ và khí thiên nhiên là những tài nguyên quý giá ở Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Vậy dầu mỏ và khí thiên có ở đâu, được khai thác như thế nào, có thể tách ra được những sản phẩm nào và có những ứng dụng gì?

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 41: Nhiên liệu

  Bài 41: Nhiên liệu
  Nhiên liệu là vấn đề được mọi quốc gia trên thế giới quan tâm. Vậy nhiên liệu là gì? Sử dụng nhiên liệu như thế nào cho hiệu quả?

  5 trắc nghiệm 2 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 42 Luyện tập chương 4 Hiđrocacbon - Nhiên liệu

  Bài 42 Luyện tập chương 4 Hiđrocacbon - Nhiên liệu
  Ở những bài học trước các em đã được tìm hiểu về Metan, Etilen, Axetilen và Benzen. Vậy giữa công thức cấu tạo với tính chất hóa học của chất có mối quan hệ như thế nào? Ứng dụng của chúng là gì? Hãy cùng nhau tìm hiểu tất cả thông qua bài giảng Luyện tập chương 4 Hiđrocacbon - Nhiên liệu.

  4 trắc nghiệm 3 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 43 Thực hành Tính chất của Hiđrocacbon

  Bài 43 Thực hành Tính chất của Hiđrocacbon
  Nội dung bài giảng Thực hành Tính chất của Hiđrocacbon rèn luyện khả năng thao tác, lắp ráp, tiến hành các thí nghiệm Điều chế Etilen, Tính chất của Axetilen (tác dụng với Brom, tác dụng với Oxi), tính chất vật lí của benzen.

  Xem chi tiết