AMBIENT

Tìm CTPT anken biết khi đốt 6,72 lít trong oxi dư thu được 15,68 lít CO2 và 14,4g H2O?

bởi Thu Hang 23/04/2019

X\(\left\{{}\begin{matrix}ankan\\anken\end{matrix}\right.\) +O2 thu dc 15,68(l) co2 và 14,4(g) h20 biết VX= 6,72l

tìm CTPT của anken và ankan

ADSENSE

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>