Viết PTHH khi cho CH4, C2H2 và C2H4 tác dụng với dung dịch Br2?

bởi Nguyễn Hồng Tiến 23/04/2019

dẫn từ từ 8,96 lít hỗn hợp x gồm metan, etilen, etilen vào bình đựng dung dịch Br2 dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoan toan thấy có 64gam Br2 đã tham gia phản ứng và 2,24 lít khi thoát ra khỏi bình. biết thể tích các khi đều đo ở được. viết phương trình hoa học của các phản ứng xảy ra và tính thành phần phần trăm thể tích mỗi chất trong X

Giúp mk với

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan