YOMEDIA

Viết PTHH khi dẫn C2H4 và H2 qua bình đựng khí Br2?

bởi Phạm Phú Lộc Nữ 23/04/2019

Mng giúp e với ạ !

Dẫn 26,88l khí C\(2\)H\(_4\) và H\(_2\) qua bình brom dư thấy khối lượng bình tăng lên 15,6g

a) Viết phương trình phản ứng xảy ra

b) Tính thành phần % thể tích từng khí có trong hỗn hợp

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Gọi hỗn hợp ban đầu chứa C2H4 và H2 là X.

  nX = 26,88/22,4 = 1,2mol.

  PTHH: C2H4 + Br2 --> C2H4Br2

  Sau phản ứng, khối lượng bình brom tăng lên là do khí C2H4 đã bị hấp thụ.

  mC2H4 = 15,6 => nC2H4 = 0,557 (mol lẻ, em ktra lại số liệu nhé)

  => nH2 = 0,643 mol.

  => %VC2H4 =46,42% và %VH2 = 53,58%.

  bởi Nguyễn An 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA