AMBIENT

Nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí trên trong không khí thì dùng bao nhiêu thể tích không khí?

bởi Nguyễn Thị Thanh 23/04/2019

Cho 3.36 lít hỗn hợp khí gồm Me6tan và Axe6tylen qua bình đựng dung dịch nước Brôm dư, sau phản ứng thấy thoát ra 2.24 lít khí

a) Viết phương trình phản ứng xảy ra?

b) Tính % thể tích các khí trong hỗn hợp?

c) Nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí trên trong không khí thì dùng bao nhiêu thể tích không khí, biết thể tích Ôxy chiếm 20% thể tích không khí? (thể tích các khí đo ở ĐKTC)

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a) C2H2 + 2Br2 -> C2H2Br4

  b) khí thoát ra là khí metan , VCH4 = 2,24 (l)

  =>VC2H2 = 3,36- 2,24 = 1,12 (l)

  %VCH4 = 2,24 . 100% / 3,36 = 66,7 %

  %VC2H2 = 1,12 . 100% /3,36=33,3%

  c) nCH4 = 2,24/22,4 = 0,1 (mol)

  nC2H2= 1,12 /22,4 = 0,05(mol)

  CH4 + 2O2 --to--> CO2 + 2H2O

  0,1 ----> 0,2

  2C2H2 + 5O2 --to--> 4CO2 + 2H2O

  0,05---->0,125

  VO2 = (0,2+ 0,125) . 22,4 = 7,28 (l)

  => Vkk= 7,28 . 100/20 = 36,4 (l)

  bởi Hoàng Trang 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>