Xác định thành phần % về thể tích mỗi khí trong hỗn hợp etylen và metan

bởi can tu 23/04/2019

Cho 3 lít hỗn hợp etylen và metan (đo ở đktc) đi qua dung dịch nước brom nhạt màu thu được 1.7g đibrometan. Xác định thành phần % về thể tích mỗi khí trong hỗn hợp đầu.

Câu trả lời (1)

 • nC2H4Br2 = 1,7/ 188= 0,009(mol)

  C2H4 + Br2 -> C2H4Br2

  0,009 <----------0,009

  =>VC2H4 = 0,009 . 22,4 = 0,2016 (l)

  V CH4 = 3- 0,2016 = 2,7984(l)

  %VCH4 = 2,7984 . 100/ 3 = 93,28 %

  %VC2H4 = 100% - 93,28% = 6,72%

  bởi Đặng Ngọc Hùng 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan