AMBIENT

Tìm A biết đốt cháy 6.4g chất hữu cơ A thu được 8.8g CO2 và 7,2g H2O?

bởi An Nhiên 23/04/2019

Đốt cháy 6.4 gam chất hữu cơ A thu được 8.8g CO2 và 7.2g H2O. MA=32. Tìm CTPT A. Viết CTCT A?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Đặt công thức tổng quát CxHyOz

  mC = \(\dfrac{8,8.3}{11}\)= 2,4 (g)

  mH = \(\dfrac{7,2}{9}\) = 0,8 (g)

  Ta có

  mC + mH = 2,4 + 0,8 = 3,2 < 6,4

  \(\Rightarrow\) hợp chất có oxi

  \(\Rightarrow\) mO = 6,4 - 3,2 = 3,2 (g)

  Đặt tỉ lệ ta có

  \(\dfrac{12x}{2,4}\) = \(\dfrac{y}{0,8}\)= \(\dfrac{16z}{3,2}\)= \(\dfrac{32}{6,4}\)

  \(\Rightarrow\) x = 1

  y = 4

  z = 1

  \(\Rightarrow\) CTPT: CH4O

  bởi Phương Thảo 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>