Xác định thành phần A biết đốt cháy 3g A thu được 6,6g CO2 và 3,6gH2O?

bởi Nguyễn Anh Hưng 22/04/2019

Bài 1: Đốt cháy hoàn toan 3g chất hữu cơ A thu được 6,6g CO2 và 3,6g H2O

a. Chất hữu cơ A được tạo bởi những nguyên tố nào ?

b. Xác định công thức phân tử của A. Biết khối lượng mol của A là 60g.

c. Viết công thức cấu tạo có thể có của A.

Bài 2: Cho 45,6g hỗn hợp CH3COOH và C2H5OH, tác dụng với kim loại K (dư) sau phản ứng thu được 10,08 lít H2 (đktc)

a. Tính % về khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp đầu ?

b. Cho thêm một ít H2SO4 đặc vào một lượng hỗ hơph như trên rồi đun nóng kết thúc phản ứng thu được bao nhiêu gam este ? Biết H phản ứng = 75%

Bài 3: Cho 100g dd CH3COOH 12% tác dụng vừa đủ với dd NaHCO3 8,4%

a. Tính khối lượng dd NaHCO3 đã dùng

b. Tính nồng độ % của dd muối thu được sau phản ứng

Câu trả lời (1)

 • Bài 1 :

  a) Chất hữu cơ A có nguyên tố C và H có thể có O

  b) Theo đề ta có :

  nC = \(\dfrac{6,6.12}{44.12}=0,15\left(mol\right)\) , nH = \(\dfrac{3,6.2}{18}=0,4\left(mol\right)\)

  => mA = 0,15.12 + 0,4 = 2,2 < 3

  => Trong A có O => mO = 0,8(g) => nO = 0,05(mol)

  Đặt CTTQ của A là CxHyOz

  PT cháy

  CxHyOz + (x +\(\dfrac{y}{4}-\dfrac{z}{2}\)) O2 -t0-> xCO2 + \(\dfrac{y}{2}H2O\)

  ta có tỉ lệ : x:y:z = nC : nH : nO = 0,15:0,4:0,05 = 3:8:1

  => Ct đơn giản của A là : (C3H8O)n

  => n = \(\dfrac{60}{12.3+8+16}=1\)

  Vậy CTPT của A là C3H8O

  c) Ta có :

  K = \(\dfrac{2.3+2-8}{2}=0\)

  => Không có vòng

  CTCT của C3H8O: CH3-CH2-CH2-OH ; CH3 -CH(CH3)-OH

  bởi Huyền Trang 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan