YOMEDIA

Bài tập 4 trang 133 SGK Hóa học 9

Giải bài 4 tr 133 sách GK Hóa lớp 9

Đốt cháy 3 gam chất hữu cơ A, thu được 8,8g khí CO2 và 5,4g H2O

a) Trong chất hữu cơ A có những nguyên tố nào?

b) Biết phân tử khối của A nhỏ hơn 40. Tìm công thức phân tử của A?

c) Chất A có làm mất màu dung dịch brom không?

d) Viết phương trình hóa học của A với clo khi có ánh sáng?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Câu a:

Số mol khí Cacbonic là:

\({n_{C{O_2}}} = \frac{{8,8}}{{44}} = 0,2\;mol\)

⇒ mC = 0,2.12 = 2,4 gam

\({n_{{H_2}O}} = \frac{{5,4}}{{18}} = 0,3\;mol\)

⇒ mH = 0,3.2 = 0,6 gam

mC,H = 2,4 + 0,6 = 3g > A có hai nguyên tố C và H, vậy A là Hiđrocacbon.

Câu b:

Đặt công thức phân tử của A là CxHy, ta có:

\(x : y = \frac{m_{C}}{12} : \frac{m_{H}}{1} = \frac{2,4 }{12} : \frac{0,6}{1} = 1 : 3\)

Công thức của A có dạng (CH3)n vì MA < 40 → 15n < 40 (n≥1)

Câu c: A là Hiđrocacbon có công thức cấu tạo giống CH4 nên A không làm mất màu dung dịch brom.

Câu d:

Phản ứng của C2H6 với Cl2:

C2H6 + Cl2 → C2H5Cl + HCl

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 133 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Phạm Phú Lộc Nữ

  Mng giúp e với ạ !

  Dẫn 26,88l khí C\(2\)H\(_4\) và H\(_2\) qua bình brom dư thấy khối lượng bình tăng lên 15,6g

  a) Viết phương trình phản ứng xảy ra

  b) Tính thành phần % thể tích từng khí có trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai

  Đọc tên các chất sau và cho biết các gốc muối của chúng: CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14,C7H16, C8H18, C9H20, C10H22 rồi đọc tên các gốc muối của chúng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Nhu

  Dẫn từ từ 1,12 lít hỗn hợp axitilen và metan đi qua dd Br thu đk 0,56l khí thoát ra (đktc)
  a) khí ra khỏi bình là khí nào ,tính thành phần % về thể tích mỗi khí trong hỗn hợp
  b)tính khối lượng Br đã phản ứng

  Giúp mình với

  Mình cảm ơn nhiều

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi


  cho các khí sau C2 H6 C3 H4 C2 H4 C6 H6 Cl2 và dung dịch brom hãy viết phương trình hoá học sảy ra giữa các chất

  Giúp mình với nhé

  Mình cần gấp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Goc pho
  BÀI 1 :viết tất cả các công thức cấu tạo thu gọn của các hợp chất hữu cơ có công thức phân tử sau:
  CH4, C2H2, C3H6,C4H10,C2H4
  BÀI 2 :bằng phương pháp hóa học hãy nêu cách nhận biết các chất khí không màu sau ; CH4, CO2, C2H2
  BÀI 3 : viết pthh thực hiện các chuỗi phản ứng hóa học sau
  CAC2-C2H2-C2H4-C2H6-C3H5CL
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Trà

  So sánh sự giống và khác nhau của metan và etilen

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hành thư

  Hỗn hợp A gồm CO và 1 hidrocacbon X . Đốt cháy hoàn toàn 6,72l A cần dùng 39,2l không khí . Sau phản ứng thu được 8,96l CO2 và 1,8g H2O. Biết V O2 = 20%V không khí (Đktc) . Tìm CTPT. Viết CTCT và gọi tên X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thiện Hải

  Xác định công thức phân tử của hidrocacbon A biết rằng khi đốt cháy A người ta nhân thấy tỉ lệ số mol chất A với số mol CO2 và H2O là 1:2:1

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Hoa

  Tính kết tủa

  bởi Mai Hoa 23/04/2019

  Dẫn m gam hỗn hợp gồm metan và etilen đi qua dung dịch nước brom thì lượng brom tham gia phản ứng là 8 gam. Khí bay ra được đôt cháyoàn toàn à ẫn sản phảm cháyđi qua dung dich Ba(OH)2 dư thì thu được 29,55 gam kết tủa tính m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala

  Hỗn hợp (X) gồm 2 hiđrocacbon có công thức CnH2n và CmH2m-2(với n=m-1).Đốt cháy hoàn toàn 6.72 lít hỗn hợp (X) thu được 22.4 lít khí CO2 đo cùng điều kiện . Công thức phân tử của 2 hiđrocacbon là ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon A thu được 3,36 lít khí cacbonic và 3,6 gam hơi nước

  A. Xác định CTPT của a biết khối lượng mol của A = 44 gam

  B. Viết CTCT dạng mạch thắng của A

  C. Tính thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Bài 1:Đốt cháy hoàn toàn 5,6l(đktc) Hỗn hợp etilen và axetilen thì thu được 7,2g nước

  a)Viết các phương trình hóa học xảy ra

  b)Tính % thể tích mỗi kí trong hỗn hợp ban đầu

  c)Dẫn 5,6l hỗn hợp trên (đktc) vào bình đựng dung dịch Brom dư.Có bao nhiêu g Brom sẵn phản ứng

  Bài 2:

  Đốt cháy hoàn toàn 4,48l(đktc) Hỗn hợp etilen và axetilen thì thu được 6,3g nước

  a)Viết các phương trình hóa học xảy ra

  b)Tính % thể tích mỗi kí trong hỗn hợp ban đầu

  c)Dẫn 4,48l hỗn hợp trên (đktc) vào bình đựng dung dịch Brom dư.Có bao nhiêu g Brom sẵn phản ứng

  #mng ơi giúp em vs thứ 7 tuần này em phải kiểm tra học kì hóa mà em ko bt làm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • cuc trang

  Bài 1:Đốt cháy hoàn toàn 16,8 ml hỗn hợp gồm Metan và Axetilen cần dùng 39,2 ml oxi (các thể tích đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất )

  a,Tính thành phần % của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu

  b,Tính thể tích CO\(_2\) sinh ra

  Bài 2:Có 2 hỗn hợp CH\(_4\) và C\(_2\)H\(_2\) làm sao thu 2 khí này tinh khiết

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • truc lam

  Hoàn thành chuỗi sơ đồ :

  1. Glucozơ ----> rượu etylic ----> axit axetic ----> este etyl axetat

  2. Tinh bột ---> Glucozơ ---> rượu etylic ---> axit axetic ---> este etyl axetat

  3. Canxicacbua ----> Axetilen---> etilen ----> nhựa P.E

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Minh Tú

  câu 3. đốt cháy hoàn toàn 0,448 l hỗn hợp khí B gồm CH4 và C4H2 sau phản ứng thu được 1,32 ga khí CO2( các chất khí được đo ở đktc)

  a, viets pthh

  b, tính thành phần phần trăm thể tích mỗi khí trong B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thủy tiên

  câu 2. trong phòng thí nghiệm có 2 bình chứa đầy mỗi khí sau: CH4 và C2H4 . hãy nêu cách để nhận biết chất khí được chứa trong mỗi bình ? viết pthh nếu có

  b, bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt 3 khí CO2, CH4,C2H4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • khanh nguyen

  CTPT của Q ?

  bởi khanh nguyen 24/04/2019

  Đốt cháy hoàn toàn 1 hidrocacbon (Q) thì thấy cứ 1 thể tích đem đốt sinh ra 4 thể tích CO2 VÀ 5 thể tích hơi nước (đo ở cùng nhiệt độ áp suất).CTPT của Q ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bi do

  Phân biệt các khí sau: CH4, C2H2, C2H4, CO2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  Xác định công thức phân tử phân tử của hợp chất A . Biết A chứa các nhuyên tố C,H,O. Trong đó thành phần % về khối lượng của C là 64,856% ,H là 13,51% còn lại là oxi. Biết khối lượng của A là 74

  Gúp mình với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  A là chất nào?

  bởi Thùy Trang 24/04/2019

  Đốt cháy hết 6g hidrocacbon A ,thu được 17,6g khí CO2 và 10,8g H2O ,tỉ khối của A so với H2 llà 15 . A là chất nào.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Có các lọ khí k màu mất nhãn chứa 3 khí metan,axetilen,hidro,hãy nhận biết các khí đó bằng phương pháp hoá học

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi

  Đốt cháy hoàn toàn 1,08 (gam) hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ A và B (A,B khác dãy đồng đẳng, A hơn B 1 nguyên tử cacbon) chỉ thu được 1,12 (l) CO2 ở đktc. Biết MX = 27 (g/mol). Xác định CTPT A và B, tính % khối lượng các chất trong X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • An Nhiên

  Tìm CTPT của A

  bởi An Nhiên 25/04/2019

  Hidrocacbon A ( mạch hở, thể khí) có khối lượng là 6g ,tham gia phản ứng cộng vừa đủ với 0.3mol Br2. Tìm CTPT của A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • sap sua

  đốt cháy hoàn toàn 3,6g hợp chất A thu được 5,28g CO2 và 2,16g nước

  a, tìm công thức phân tử của A biết tỉ khối hơi của A so với H2 là 30

  b biết A là axit hữu cơ. xác định công thức cấu tạo của A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  Cho 1 hỗn hợp A gồm 3 chất khí H2; CO2; C4H10. Đốt cháy 17,92 l hỗn hợp A cần 76,16 l O2 thu được 48,29 l CO2 và a g H2O.Tính thành phần % thể tích C4H10. Tính a g H2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ha Ku

  Đốt cháy hoàn toàn một hiđrô cacbon A có khối lượng 3.2gam thu được 8.8gam CO2 và m gam H2O

  a) Tìm m

  b) Tìm công thức phân tử của A biết tỉ khối của A đối với hiđrô bằng 8

  c) A có làm mất màu dung dịch Br2 không

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trung Thành

  Giải nhanh hộ mình vs . Đg cần gấp để ôn 1 tiết cảm ơn nhìu ạ

  Có một hchc A có tỉ khối vs khí Hidro là 13 . Hayc cho bt hchc gồm các nguyen tố nào trong các nguyên tố C,H,O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  Đốt chày hoàn toàn 2.8g hợp chất hữu cơ A, thu được 8.8g khí cacbonic và 3.6g nước.

  a. TRong A có những nguyên tố nào?

  b.Biết phân tử khối của A bằng 28. Tìm công thức của phân tử A? Thuộc nhóm?

  c.Viết PTHH thể hiện tính chất hóa học đặc trưng của A?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Hien

  Hỗn hợp X gồm 2 hidrocacbon thuộc cùng dãy đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X , sản phẩm thu được cho hấp thụ hết vào bình 1 đựng H2SO4 đặc, bình 2 đựng dung dịch Ca(OH)2 dư. Sau khi phản ứng kết thúc, khối lượng bình 1 tăng 6,3g , bình 2 có 25g kết tủa xuất hiện . Xác định công thức của 2 hidrocacbon trong X.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hoàng duy

  Đốt cháy hoàn toàn 0.9g hợp chất hữu cơ A, thu được khí 1,32 g CO2 và 0.54 g H2O.

  a)Xác định CTPT của a biết khối lượng mol của A là 180

  b) tính khối lượng bạc sinh ra khi oxi hóa 18g A

  Giúp em với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • sap sua

  ba khí A,B,C có khối lượng phân tử bằng nhau và bằng 28. A,B có thể bị đốt cháy trong không khí, sản phẩm sinh ra đều có khí CO2, B có thể khử được CuO ở nhiệt độ cao,C là thành phần quan trọng trong phân bón hóa học. Xác định công thức phân tử của A,B,C ,viết các phương trình phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc

  phân tích 1,85 gam chất hữu cơ A chỉ tạo thành CO2 HCl và hơi nước. toàn bộ sản phẩm phân tích được dẫn vào bình chứa lượng dư dung dịch AgNO3 thì thấy khối lượng bình chứa tăng 2,17 gam xuất hiện 2,87 gam kết tủa và thoát ra sau cùng là 1,792 lít khí duy nhất ở điều kiện tiêu chuẩn tìm công thức phân tử và Viết công thức cấu tạo có thể có của chất A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trọng Nhân

  Đốt cháy hoàn toàn 1,08 g một hợp chất hữu cơ A rồi cho sản phẩm cháy qua dung dịch CaOH2 thì khối lượng bình tăng thêm 4,6 gam và thu được 4 gam kết tủa đun nóng dung dịch thì thu được 2 gam kết tủa nữa tìm công thức phân tử của A biết MA= 54

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tieu Dong

  Đốt cháy hoàn toàn 1 Hydro Cacbon A thu được CO2 và hơi nước H2O theo tỷ lệ khối lượng 11:3
  a) Xác định công thức phân tử A. Biết dA/H2 = 20. Viết PTHH
  b) Dẫn A vào dung dịch Brom dư, tính khối lượng sản phẩm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Hien

  Bài 8: Hỗn hợp khí gồm etan và protan có tỉ khối so với H2 là 20,25, được nung trong bình với xúc tác thích hợp để thực hiện phản ánh tách hidro. Sau 1 thời gian thu được hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 là 16,2 gồm các ankan, anken, H2. Tính hiệu suất của phản ứng tách hidro (giả sử tốc độ phản ứng của các etan và protan là như nhau)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA