YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 133 SGK Hóa học 9

Giải bài 4 tr 133 sách GK Hóa lớp 9

Đốt cháy 3 gam chất hữu cơ A, thu được 8,8g khí CO2 và 5,4g H2O

a) Trong chất hữu cơ A có những nguyên tố nào?

b) Biết phân tử khối của A nhỏ hơn 40. Tìm công thức phân tử của A?

c) Chất A có làm mất màu dung dịch brom không?

d) Viết phương trình hóa học của A với clo khi có ánh sáng?

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Câu a:

Số mol khí Cacbonic là:

\({n_{C{O_2}}} = \frac{{8,8}}{{44}} = 0,2\;mol\)

⇒ mC = 0,2.12 = 2,4 gam

\({n_{{H_2}O}} = \frac{{5,4}}{{18}} = 0,3\;mol\)

⇒ mH = 0,3.2 = 0,6 gam

mC,H = 2,4 + 0,6 = 3g > A có hai nguyên tố C và H, vậy A là Hiđrocacbon.

Câu b:

Đặt công thức phân tử của A là CxHy, ta có:

\(x : y = \frac{m_{C}}{12} : \frac{m_{H}}{1} = \frac{2,4 }{12} : \frac{0,6}{1} = 1 : 3\)

Công thức của A có dạng (CH3)n vì MA < 40 → 15n < 40 (n≥1)

Câu c: A là Hiđrocacbon có công thức cấu tạo giống CH4 nên A không làm mất màu dung dịch brom.

Câu d:

Phản ứng của C2H6 với Cl2:

C2H6 + Cl2 → C2H5Cl + HCl

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 133 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON