Bài tập 4 trang 133 SGK Hóa học 9

Giải bài 4 tr 133 sách GK Hóa lớp 9

Đốt cháy 3 gam chất hữu cơ A, thu được 8,8g khí CO2 và 5,4g H2O

a) Trong chất hữu cơ A có những nguyên tố nào?

b) Biết phân tử khối của A nhỏ hơn 40. Tìm công thức phân tử của A?

c) Chất A có làm mất màu dung dịch brom không?

d) Viết phương trình hóa học của A với clo khi có ánh sáng?

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Câu a:

Số mol khí Cacbonic là:

\(\\ n_{CO_{2}} =\frac{ 8,8 }{44}= 0,2 \ mol \Rightarrow m_{C}= 0,2 \times 12 = 2,4 \ g \\ \\ n_{H_{2}O} = \frac{5,4}{ 18} = 0,3 \ mol \Rightarrow m_{H} = 0,3 \times 2 = 0,6 \ g\)

mC,H = 2,4 + 0,6 = 3g > A có hai nguyên tố C và H, vậy A là Hiđrocacbon.

Câu b:

Đặt công thức phân tử của A là CxHy, ta có:

\(x : y = \frac{m_{C}}{12} : \frac{m_{H}}{1} = \frac{2,4 }{12} : \frac{0,6}{1} = 1 : 3\)

Công thức của A có dạng (CH3)n vì MA < 40 → 15n < 40 (n≥1)

Câu c: A là Hiđrocacbon có công thức cấu tạo giống CH4 nên A không làm mất màu dung dịch brom.

Câu d:

Phản ứng của C2H6 với Cl2:

C2H6 + Cl2 → C2H5Cl + HCl

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 133 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Trần Phương Khanh

  ho 2.76g chất hữu cơ X chứa C,H,O tdung với dd NaOH vừa đủ,sau đó chưng khô thì phần bay hơi chỉ có H2O,phần chất rắn khan còn lại chứa 2 muối natri chiếm khối lượng 4,44g.đốt chấy 2 muối nỳ trong oxi dư,spu hoàn toàn thu đc 0.03 mol Na2CO3,0.11 mol CO2,0.05 mol H2O.Biết CTPT trùng với CTĐGN.nếu đốt cháy 2,76g A thì thu được bao nhiêu gam H2o???

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach hao

  X là hỗn hợp hơi gồm olefin M và hidro,có tỉ khối hơi so với heli là 3,33.Dẫn X qua bột Ni nung nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn được hỗn hợp hơi Y có tỉ khối so với hidro la 8.Vậy M có công thức phân tử là: 
  A.C6H12 B.C5H10 C.C4H8 D.C3H6 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đỗ Quang Duy

  Hóa hữu cơ

  bởi Đỗ Quang Duy 23/11/2017

  Đốt cháy 50cm3 một Hidrocacbon = 50 cm3 O2 dư sau khi làm lạnh thu được 375 cm3 hỗn hợp khí. Dẫn tiếp qua KOH dư còn lại 175 cm3. Xác định CTPT của hidrocacbon biết thể tích cá khí đo ở điểu kiện tiêu chuẩn.

  Theo dõi (0) 4 Trả lời

Được đề xuất cho bạn